Nieuwe commissie ‘young generation’

Sinds kort is binnen de BLV de commissie ‘young generation’ actief. Die commissie werd opgericht om de jonge medewerkers van de leasingmaatschappijen meer te betrekken bij de BLV. In die commissie kunnen diverse onderwerpen aan bod komen : evolutie en aantrekkelijkheid van de leasingsector, innovatie, … Ook kan worden nagedacht over initiatieven op sectorniveau die geen commerciële inslag hebben.