Oprichting van een interuniversitaire leerstoel ‘Companies and Sustainable Mobility’

Mobiliteit is een van de grote actuele maatschappelijke uitdagingen. In het najaar van 2015 werd een interuniversitaire leerstoel ‘Companies and Sustainable Mobility’ opgericht. Die leerstoel wordt gefinancierd door 11 instellingen uit de privé- en overheidssector, waaronder de BLV. Het Brussels Studies Institute (BSI), een samenwerking tussen de drie Brusselse universiteiten ULB, VUB en Université Saint-Louis, is belast met het beheer van de leerstoel.

De doelstelling is om aan de hand van academisch onderzoek te komen tot een brede, wetenschappelijke onderbouwde benadering van bedrijfsmobiliteit. Bij het onderzoek zijn alle mogelijke belanghebbenden betrokken: vertegenwoordigers van de auto-industrie, mensen uit de milieubewegingen en mobiliteitsverenigingen, uit de wereld van het openbaar vervoer, de sociale secretariaten, de overheid, …

De Leerstoel Bedrijfsmobiliteit heeft ook een eigen website.