Persbericht : Leasingsector denkt mee vooruit aan nieuwe mobiliteitsoplossingen

Met de steun van de Belgische leasingvereniging onderzocht het Brussels Studies Institute onder andere de impact van bedrijfswagens op het milieu en het verkeer. De Belgische leasingsector erkent zijn verantwoordelijkheid en denkt na over nieuwe mobiliteitsoplossingen en alternatieven voor de bedrijfswagen. Volgens de sector is er echter wel een overgangsperiode nodig om de verschuiving naar deze nieuwe en alternatieve oplossingen doordacht aan te pakken. Lees hier het volledige persbericht.