Leasing en de circulaire economie? Een win-win! | 22.06.2021 (14u)

8 juni 2021

Virtuele ondertekening charter “Leasing en circulaire businessmodellen”

We leven in een lineaire wegwerpmaatschappij. Het beproefde recept? Je neemt grondstoffen, je maakt een product en je gooit het weer weg. En toch beweegt er iets: in plaats van producten af te danken, recycleren we ze, geven we ze door, knappen we ze op, … Kortom: lineair wordt circulair.

Lees meer

Nieuw geassocieerd lid, Legal Brokers

10 mei 2021

De Belgische Leasingvereniging verwelkomt haar nieuwste geassocieerd lid, Legal Brokers.

Legal Brokers biedt een totaaloplossing aan leasingmaatschappijen, banken, curatoren, verzekeringsmaatschappijen, gerechtelijke instanties in de Benelux bij de opsporing, recuperatie en remarketing van assets wanneer zij geconfronteerd worden met faillissementen, vereffeningen, wanbetalingen en/of fraude.

Lees meer

Nieuw effectief lid, Olinn Belgium

6 april 2021

De Belgische Leasing Vereniging verwelkomt haar nieuwste effectief lid, Olinn Belgium.

Olinn Groupe is een Europese groep van professioneel apparatuurbeheer en -diensten die voorstander zijn van een verantwoorde aanpak. Met het historische hoofdkantoor in Nancy, heeft Olinn Groupe nu een vijftiental kantoren en ongeveer 200 mensen in dienst.

Lees meer

Interestaftrekbeperking : uitzondering voor leasingmaatschappijen geschrapt

26 januari 2021

Op 30 maart 2018 had de ministerraad het amendement goedgekeurd dat voorzag in een carve-out voor leasing- en factoringmaatschappijen voor wat betreft de interestaftrekbeperking zoals voorzien in de ATAD richtlijn (RICHTLIJN (EU) 2016/1164 VAN DE RAAD van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt).

Lees meer