Leasingmaatschappijen ondersteunen ondernemingen in moeilijkheden ingevolge coronacrisis

Zoals in de pers en het nieuws is verschenen, hebben de federale overheid, de Nationale Bank van België en de banken een overeenkomst afgesloten om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Meer informatie hierover is beschikbaar in het perscommuniqué van Febelfin via volgende link.

Leasingmaatschappijen en leasingcontracten zijn tot nader bericht niet in scope van deze overeenkomst.

In die overeenkomst hebben de banken o.m. het engagement genomen om levensvatbare bedrijven en zelfstandigen die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020.

Gezien de zeer moeilijke en uitzonderlijke situatie waarin tal van onze klanten verkeren, beveelt de BLV zijn leden aan om de filosofie van de overeenkomst zo goed mogelijk na te leven. Elke leasingmaatschappij kan voor zichzelf bepalen hoe ze daar invulling aan geeft. 

De voorzitter van de BLV en de leden van de Raad van Bestuur, danken alle leden van de BLV om deze aanbeveling op te volgen.