Minder nieuwe leasingcontracten door coronacrisis

 

De leasingproductie lag in het eerste semester van 2020 12,5 % lager dan in hetzelfde semester van 2019. De roerende leasingproductie daalde met 13,6 %; de onroerende leasingproductie (op basis van de ondertekening van het contract) met 1,6 %.

 

De leasingproductie werd afgeremd doordat de ondernemingen minder investeerden. Ook werden heel wat leveringen van materialen uitgesteld, waardoor de contracten niet in voege konden treden. Vooral bij de voertuigen had dit een zeer groot impact (-18,4 %) gezien de garages tijdens een groot deel van het eerste semester van 2020 gesloten waren. De leasingmaatschappijen verwachten een inhaalbeweging in het derde trimester.

 

Niettegenstaande de lagere leasingproductie, lag het uitstaand leasingvolume eind juni 2020 toch nog 2,5 % hoger dan een jaar eerder.