OPLEIDING FEBELFIN ACADEMY/BLV : DE ROL VAN DE FINANCIËLE INSTELLINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Febelfin Academy biedt samen met de BLV in het najaar van 2022 een opleiding aan aangaande de rol van de financiële instellingen in de Circulaire economie. 

De Circulaire Economie is in volle ontwikkeling. Het is een mogelijke oplossing voor de klimaat problematiek en de schaarste aan grondstoffen. De transitie naar een Circulaire Economie heeft veel business en financiële gevolgen. De rol van financiën is cruciaal. Hoe kunnen de financiële spelers best hiermee omgaan ?

Meer info over deze opleiding en hoe inschrijven hier